Privacy verklaring

ADHDcentraal respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten.

ADHDcentraal houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

Aanvullende privacyverklaring behandeling

Wanneer u in behandeling komt bij ADHDcentraal geldt een aanvullende privacyverklaring omdat wij dan medische gegevens over u verwerken.

Lees de aanvullende privacyverklaring voor patiënten 

 

Privacy omtrent aanlevering zorgvraagtypering aan de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

ADHDcentraal is als zorgaanbieder verplicht om de zorgvraagtypering aan te leveren bij de NZa. Zij vinden de gegevensuitvraag voor de zorgvraagtypering belangrijk vanuit de veronderstelling dat zij daardoor mensen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben zo snel mogelijk kunnen helpen en zorgaanbieders een passende vergoeding kunnen bieden.

De NZa geeft aan dat zij  zorgvuldig omgaat met de aangeleverde gegevens. Zij gebruiken de dataset voor het verbeteren van de zorgvraagtypering en de contractering tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

U kunt bezwaar maken tegen aanlevering van de zorgvraagtypering, neem hierover contact op met uw regiebehandelaar. 

© 2023 ADHDCentraal